HÄLYTYSOSASTO

HÄLYTYSOSASTO

Vuodesta 1936

Hälytysosastomme on aktiivinen, noin 25 henkilön hälytysryhmä.

Valtaosalla henkilöistä on sisäasiainministeriön vaatima koulutustaso, jotta sammutus- ja pelastustehtäviin voi osallistua. Lisäksi palokunta harjoittelee ja kouluttautuu hälytysosaston viikoittaisilla harjoituksilla.

Palokunnalla on palokuntasopimus Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi. Sopimuksen mukaan on ensimmäisen yksikön lähdettävä viiden(5) minuutin kuluttua hälytyksestä vahvuudella 1+3. Toinen yksikkö kymmenen(10) minuutin kuluttua hälytyksestä vahvuudella 0+2. Sopimuksen perusteella maksetaan vuosikorvaus palokunnalle, jolla palokunta voi rahoittaa toimintaansa. Yhdistystoiminta kuluttaa pääosan rahavaroista mutta saadaan sillä toki kalustoakin täydennettyä ja uusittua.

Palokunta hälytetään erilaisiin palo-ja pelastustoimen tehtäviin onnettomuusuhan tai jo tapahtuneeseen onnettomuuteen sijainnin ja/tai laajuuden perusteella. Tätä varten Varsinais-Suomen hätäkeskukseen on luotu pelastustoiminnan vasteet, joiden perusteella hälyttäminen tapahtuu. Kuntarajoja ei enää hälytyksissä tunneta vaan apuun hälytetään lähimmät ja tarkoituksenmukaisimmat yksiköt. 

Kuntarajoja ei enää hälytyksissä tunneta

Apuun hälytetään lähimmät ja tarkoituksenmukaisimmat yksiköt. 

OTA YHTEYTTÄ

Osoite

Vanhatie 5
21290 RUSKO

Sähköposti