Etusivu > Kalusto > Rusko 11

RUSKO 11

Sammutusauto on palokuntamme käytetyin pelastusauto, se on lähes aina ensimmäinen auto jolla onnettomuuspaikalle lähdetään, joissakin tapauksissa lähdetään pelkästään säiliöautolla. Auto tuli Ruskolle keväällä 2007, oltuaan ensin 10 vuotta käytössä Turun palolaitoksella / Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksella.

ru11

 

Auto on saatu V-S:n aluepelastuslaitokselta vuonna 2007. Se korvasi palokunnan silloisen ikääntyneen 27 vuotiaan sammutusauton. Koska "uusi" auto osoittautui kuitenkin aluksi melko huonokuntoiselta, neuvotteli palokunta pelastuslaitoksen kanssa ehkäpä historiallisen, talkootöillä tehtävän "ehostusprojektin". Auto riisuttiin täysin, koria paikattiin, kitattiin, hiottiin, maalattiin. Säleovet purettiin, hiottiin, kuluneet osat vaihdettiin. Auton tekniikka käytiin kaikilta osin läpi. Kaapistojen rakenteet ja järjestys muutettiin vastaamaan nykyaikaisen perussammutusauton kaluston sijoittelua. Loppujen lopuksi hälytysosasto teki n. kuudessa viikossa talkootyötunteja 1200h ja sai omasta mielestään huonokuntoisesta sammutusautosta varsin ajanmukaistetun työkalun. Kustannukset maksoi pääosin pelastuslaitos mutta korjauskuluja voidaan pitää varsin kohtuullisina suhteutettuna lopputulokseen. Saatiimpa kuulla auton luovutustilaisuudessa pelastuslaitoksen edustajilta sanat, "Hyvin tuunattu !"

Auton "ehostusprojektin" yhteydessä neuvoteltiin irtokalustosta ja todettin, että vain kiinteä kalusto jätetään autoon paikoilleen ja palokunta siirtää vanhasta autosta irtokalustonsa tähän uuteen autoon. Näin tutuksi ja hyväksi todettu kalusto sai jäädä käyttöömme. Irtokalustoa olemme sitten täydentäneet sekä laitoksen avulla että itse hankkimalla. Valtaosa tästä irtokalustosta kun on VPK:n hankkimaa.

 

SAMMUTUSAUTON TEKNISIÄ TIETOJA

ALUSTA : Volvo FL7 vm. 1997, automaattivaihteisto

KORI : SauruS vm. 1997

TILAT : 1+4

OMISTAJA : Varsinais - Suomen Aluepelastuslaitos

KALUSTO : Monipuolinen pelastuskalusto erilaisiin onnettomuustilanteisiin kuten liikenneonnettomuuksiin, tulipaloihin, vaarallistenaineiden onnettomuuksiin, öljyntorjuntaan, eläinten pelastustehtäviin sekä luonnononnettomuuksiin.

 

ru11_1

Lisäkuvia yksiköstä galleriassamme

 

Viimeksi päivitetty (05.02.2010 04:26)