Hälytysosasto

IMG 0304Hälytysosastomme on aktiivinen, noin 30 henkilön hälytysryhmä. Valtaosalla henkilöistä on sisäasiainministeriön vaatima koulutustaso, jotta sammutus- ja pelastustehtäviin voi osallistua. Lisäksi palokunta harjoittelee ja kouluttautuu hälytysosaston viikottaisilla harjoituksilla.

Palokunnalla on palokuntasopimus Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi. Sopimuksen mukaan on ensimmäisen yksikön lähdettävä viiden(5) minuutin kuluttua hälytyksestä vahvuudella 1+3. Toinen yksikkö kymmenen(10) minuutin kuluttua hälytyksestä vahvuudella 0+2. Sopimuksen perusteella maksetaan vuosikorvaus palokunnalle, jolla palokunta voi rahoittaa toimintaansa. Yhdistystoiminta kuluttaa pääosan rahavaroista mutta saadaan sillä toki kalustoakin täydennettyä ja uusittua.

Palokunta hälytetään erilaisiin palo-ja pelastustoimen tehtäviin onnettomuusuhan tai jo tapahtuneeseen onnettomuuteen sijainnin ja/tai laajuuden perusteella. Tätä varten Varsinais-Suomen hätäkeskukseen on luotu pelastustoiminnan vasteet, joiden perusteella hälyttäminen tapahtuu. Kuntarajoja ei enää hälytyksissä tunneta vaan apuun hälytetään lähimmät ja tarkoituksenmukaisimmat yksiköt. 

 

Hälytyksiä palokunnalle tulee vuosittain 30-50 kpl, joista valtaosa koostuu automaattisista paloilmoituksista, pienistä tulipaloista sekä liikenneonnettomuuksista. Joukkoon mahtuu vuosittain myös muutama eläinpelastustehtäväkin. Palokunnan päällikkönä toimii Tommi Mattila, varapäällikköinä Pasi Kanerva sekä Tuomas Salmi. Koulutuspäällikkönä Tuomo Mattila ja yksikönjohtajina Lauri Hintukainen, Mikko Tammi sekä Kalle Tammi.

Viimeksi päivitetty (02.01.2016 10:40)